EVA Freedom People Foundation
& Nadácia pre ľudí

Spravuje komunitný nadačný fond s cieľom investovať do projektov na podporu a rozvoj kreativity, mikro-makroekonomiky, v oblastiach národného hospodárstva, medzinárodných vzťahov, regionálnej ekonomickej integrácií, kultúrneho dedičstva jednotlivých národov
a ochrane súkromia i duševného vlastníctva.

O nadácií

Komunitná sieť nadácie EVA Freedom People Foundation & Nadácia pre ľudí buduje vyvážený a ekologický priemysel, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, výrobné služby a nevýrobné služby.

Komunitný fond nadácie EVA Freedom People Foundation & Nadácia pre ľudí investične podporuje inovácie v oblasti voľnej energie, obnovitelných zdrojov a kryptomien.

Spoločne chránime životné prostredie, digitálne súkromie, slobodu prejavu a podporujeme výskum a vývoj. Nadácia v rámci správy komunitnej sieti prevádzkuje a poskytuje vedecko-technické a informačné služby.

Kontakt

Máte nejakú otázku, pripomienku, žiadosť, radu či komentár? Neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese eva@eva.network alebo prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

New York, USA

3 Columbus Circle

New York, NY 10019

eva@eva.network

support@eva.network

+1 800 100 200 30 20

+1 800 100 245 30 20

+1 800 100 333 33 33